NA KONTAKTONI

ADRESË

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) – Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit dhe Ujit (DMMU)

Ndërtesa e Rinlindjes, Kati i 15

10000 Prishtinë (Kosovë)

 

 

Tel/Fax: + 381- (0) 38-211716

 

Muhamet.Malsiu@rks-gov.net