DOKUMENTAT E FAZËS FILLESTARE

Gjatë 3 muajve të parë të periudhës zbatuese të KEP-it (04.07.2016-03.10.2016) dokumente të ndryshme u finalizuan për të kontrolluar dhe ri-rregulluar planin e punës, matricën e kornizës logjike dhe dokumentet e programimit për të marrë parasysh sfondin dhe modifikimet financiare të bëra nga modeli i KEP (qershor 2015) deri në fillimin e KEP (Korrik 2016). Së bashku me Projekt-Raportin Fillestar, u hartuan edhe draftet e para të Planit të Prokurimit, Manualit Administrativ dhe Manualit të Zbatimit të Kornizës