Vizita e parë studimore në Suedin e mrekullushme dhe plot diell

Vizita e parë studimore në Suedin e mrekullushme dhe plot diell

Udhëtimi i dytë studimor i paraparë nga PMK-ja është implementuar në Suedi në fund të Majit 2018 me zyrtarët e AKMM-së dhe përfaqësuesit e palëve të interesit vendore që merren me Monitorimin e Mjedisit. U vizituan Agjensia Suedeze për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ndërkombëtar, Agjensia Suedeze për Mbrojtjen e Mjedisit, Parqet Natyrore, Autoritetet e Ujërave, Komunat Lokale dhe Ndërmarrjet private që zbatojnë politikat mjedisore. Një mundësi e shkëlqyeshme për të shkëmbyer përvojat e të dy vendeve dhe për të krijuar marrëdhënie të rëndësishme për bashkëpunime institucionale të ardhshme që synojnë forcimin e kapaciteteve të zyrtarëve përgjegjës