PLANET RELEVANTE TE PRAPASKENES, STUDIMET DHE DOKUMENTET

Shumë raporte të përfunduara tashmë nga MMPH, me ose pa ndihmë të jashtme, kanë qenë të dobishme për ekipin e KEP në zbatimin e detyrave të tyre. Raporte të mëtejshme, të cilat nuk priten fillimisht nga Kushtet e Referencës së KEP-it, janë prodhuar gjithashtu me ndihmën e stafit ndërkombëtar, rajonal dhe kosovar të stafit të KEP. Këto raporte të mëtejshme janë treguar në vijim dhe mund të shkarkohen lirshëm, duke ndihmuar një publik më të gjerë për të gjetur dokumente të dobishme në vetëm një pike referimi  te nje WEB faqeje.