Mbështetja e ofruar nga Suedia për zbatimin e Programit Mjedisor të Kosovës në thelb konsiston në ofrimin e Ndihmës Teknike për Institucionet Përfituese të zbatuara nga Ekspertë Ndërkombëtarë, Rajonalë dhe Kombëtarë të kontraktuar nga Ofruesi i Shërbimeve Kornizë (OShK) dhe i zgjedhur përmes thirrjeve specifike si dhe në zbatimin e shërbimeve, pajisjeve dhe punimeve përmes furnitorëve specifikë të përzgjedhur në përputhje me rregullat dhe legjislacionin e prokurimit të Suedisë dhe Kosovës dhe me një Plan të Prokurimit që do të miratohet dhe përditësohet rregullisht nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor e Republikës së Kosovës.

Vende të lira pune

No any further vacancy is foreseen within the KEP.

Tenderët

No any tender opened at the moment.