PMK-ja vazhdon në vazhdimësi

PMK-ja vazhdon në vazhdimësi

Takimi i katërt i Komitetit Drejtues (KD) u mbajt në 4 Tetor 2018 në prani të Sekretarit të Përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Shefit të Bashkëpunimit të Reformave dhe Zyrtarit të Programit të Ambasadës Suedeze, anëtarëve të KD të Institucioneve Përfituese dhe përfaqësuesit e Kompanive Konsulente. Gjatë takimit, përparimi i projektit u diskutua midis të gjithë pjesëmarrësve, duke theksuar se PMK-ja vazhdon me një shpejtësi më të mirë se sa pritej, me arritjen e shkëlqyeshme të të gjitha rezultateve të planifikuara dhe prodhimin e një sasie të lartë të dokumenteve, disa prej tyre ende nën kontroll të cilësisë përpara se të publikohen. Plani i Punës, Plani i Prokurimit dhe të gjitha dokumentet përkatëse të prodhuara nga mbledhja e fundit e Komitetit Drejtues u miratuan.